Algemene voorwaarden

Privacy statement & Algemene voorwaarden UNP Brabant

Privacy Statement:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening die wij als UNP Brabant aanbieden.

UNP Brabant streeft ernaar om diensten en producten van hoge kwaliteit te leveren, waardoor wij er zeker van zijn dat zowel u als wij tevreden zijn met het eindresultaat! Om hiervoor te zorgen is het van belang dat wij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die wij ontvangen. Onderstaand kunt u de privacyverklaring terugvinden met alle informatie omtrent uw gegevens.

Ons doel:

Het doel van onze dienst is dat uw huis, vastgoedobject, boot of auto zo goed als nieuw gemaakt wordt doormiddel van onze Nano producten. Om dit zo snel en makkelijk mogelijk te maken is het van belang dat wij verschillende (zie onderstaand) persoonsgegevens opslaan om u in het vervolg nog beter en sneller te kunnen helpen.

Wat zijn persoonsgegevens:

Dit zijn gegevens die specifiek aan een persoon gebonden zijn. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, e-mail en bankrekeningnummer. Deze specifieke gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening makkelijker te maken voor beide partijen.

Waarom gebruiken wij deze persoonsgegevens:

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens? Wanneer doen wij dit?
Voor het opstellen van een offerte Als u een prijsopgave wil ontvangen
Voor het maken van een afspraak Na contact te hebben gehad omtrent een demo of voor uitvoering
Voor ons CRM systeem waarin wij persoonsgegevens opslaan Nadat u klant bent geworden van UNP Brabant
Voor onze social media (na goedkeuring) Om potentiële en huidige klanten een beeld te geven van onze werkzaamheden
Nazorg (ervaringen, tevredenheid, vervolg afspraak) Als de opdracht is afgerond is er sprake van nazorg in de vorm van tevredenheidscheck, vervolgafspraak en eventuele ervaringen.
Nieuwsbrief Maandelijks bij een nieuwe nieuwsbrief

 

Let op: voor een nieuwsbrief is er altijd een mogelijkheid om af te melden. Dit is mogelijk door ons per mail: info@unpbrabant.nl een e-mail te sturen waarin uw gegevens staan met daarbij een afmelding op onze nieuwsbrief.

Persoonsgegevens maken persoonlijk:

Omdat wij bovenstaande persoonsgegevens ontvangen kunnen wij de ervaring op onze website nog persoonlijker maken. Omdat wij aan de hand van de persoonsgegevens een persoonlijk profiel kunnen opstellen kunnen wij dit koppelen aan een bepaald gedrag en zo de geschikte data en inhoud matchen met het persoonlijke profiel waardoor u precies kan vinden wat u zoekt. Dit maakt het nog gemakkelijker onze website te gebruiken.

 

Cookies:

Om onze website van UNP Brabant te verbeteren houden wij gegevens bij die het gebruik van onze website inzichtelijk maken.

Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden:

 • Het aantal bezoekers per dag/week/maand.
 • Gemiddelde verblijfsduur per pagina op de website van UNP Brabant
 • Het aantal ‘Clicks’ voordat je op de juiste pagina bent

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring

Cookieverklaring:

Deze cookieverklaring is van toepassing op alle dienstverlening die wij als UNP Brabant aanbieden.

Wat is een cookie?

Een cookie is een mini bestand wat mee gestuurd wordt en door uw browser wordt opgeslagen. Deze cookie zorgt ervoor dat bij herhaaldelijk bezoek aan, in dit geval de UNP Brabant website, een bepaalde herkenning plaats zal vinden wat zorgt voor het persoonlijke profiel zoals terug te vinden is in het privacy statement.

Waarom cookies?

Functioneel: doormiddel van cookies herkent je computer een website waar je al eerder op hebt ingelogd. Door deze cookies ben je automatisch opnieuw ingelogd. Dit zorgt voor gemak.

Analytisch: doormiddel van cookies kan bijgehouden worden hoeveel bezoekers of hoeveel clicks er nodig zijn om tot een bepaalde pagina te komen. Dit zorgt er voor dat de minder populaire pagina’s vervangen of gefilterd kunnen worden.

Commercieel: dit is van belang met oog op advertenties/targeting. Zo kunnen wij u geschikte advertenties tonen die passen bij uw zoektermen of interesses in plaats van advertenties van producten/diensten die niet bij uw profiel passen.

Weigeren van cookies?

Het is altijd mogelijk om cookies te weigeren of te verwijderen. Per browser is dit echter verschillend. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw internetbrowser.

Het nadeel van het weigeren van cookies is dat u misschien niet de gehele website kan zien. Daarnaast werkt het weigeren alleen op de computer en browser waarop u op dat moment gebruik maakt. Op de andere apparaten moet u deze weigering helaas nogmaals doorvoeren.

Wijzigingen cookie of privacy statement:                 

Mocht er een wijziging plaatsvinden zal dit te allen tijde vermeld worden in beide verklaringen. Zorg er daarom voor dat u meermaals deze verklaringen checkt om problemen te voorkomen.

 

 

 

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening die wij als UNP Brabant aanbieden.

Waarom algemene voorwaarden?

Naast dat het een verplichting is om algemene voorwaarden te melden is het tegelijkertijd duidelijk welke rechten en plichten u heeft als klant van UNP Brabant. In onze algemene voorwaarden is onder andere terug te vinden welke betalingsmogelijkheden er zijn, aansprakelijkheid en de garantie die wij bieden bij onze dienst.

Voor onze webshop gelden andere algemene voorwaarden. Die zullen hieronder terug te vinden zijn.

Algemeen:

 • In de algemene voorwaarden is de ‘gebruiker’ de uitvoerder namens UNP Brabant of een derde persoon ingeschakeld door UNP Brabant.
 • Onder objecten verstaat UNP Brabant zowel auto’s, boten, badkamers, huizen of andere gebouwen van de afnemer.
 • De afnemer verplicht zichzelf of derden tot het stipt naleven van de ‘Instructie voor het aanbrengen van Nano Protection’

Toepasselijkheid:

 • Alle order(s) die geplaatst worden door afnemer, alle orderbevestigingen en alle daaropvolgende overeenkomsten tussen afnemer en gebruiker worden door gebruiker slechts geaccepteerd conform de omstandigheden van de algemene voorwaarden

Aanbiedingen/prijsopgave(s):

 • Indien afnemer bij gebruiker een order tot aanbrengen dan wel leveren van Nano Protection of product(en) plaatst, komt er een overeenkomst met gebruiker pas tot stand nadat gebruiker een schriftelijke bevestiging heeft aanvaard.
 • De afnemer kan een aanbieding van gebruiker gedurende een termijn van veertien dagen na dagtekening van de aanbieding accepteren of afwijzen.
 • Toezending van brochures, prijsopgaves of informatie kan niet worden beschouwd als aanbieding. Een aanbod is er pas als er een offerte wordt gestuurd.
 • Demo’s en monsters die gegeven worden kunnen slechts als indicatie van de mogelijkheden gelden ten aanzien van het uiteindelijke resultaat. Slechts bij het goed uitvoeren van de demo is er sprake van de opgenomen garantieregeling.
 • Alle prijsopgaven met betrekking tot prijzen, inhoud, uitvoering, levertijden en beschikbaarheid zijn vrijblijvend tenzij dit schriftelijk is vastgelegd.

Prijzen:

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij het in de offerte anders vermeld staat.

 

 

 

Garantie:

 • Op de objecten waar door gebruiker aangebrachte Nano Protection aanwezig is wordt garantie verleend op basis van de opgenomen condities. Mits afnemer aan deze condities heeft voldaan.
 • Nano op auto’s voor drie periodes van 12 maanden garantie gegarandeerd
 • Nano op boten voor drie periodes van 12 maanden garantie gegarandeerd
 • Nano op industriële objecten is 12 maanden garantie gegarandeerd
 • Een garantie voor 12 maanden kan opnieuw voor eenzelfde periode worden afgegeven tijdens een jaarlijkse kwaliteitscontrole. Een garantie wordt afgegeven door de overhandiging van een garantie certificaat
 • Bij de kwaliteitscontrole wordt de coating gecontroleerd op glans, oneffenheden en (mechanische) krasjes.
 • Beschadigingen die NIET veroorzaakt zijn door tekortkomingen aan het product zullen niet kosteloos worden hersteld.
 • Indien de jaarlijkse kwaliteitsinspectie wordt overgeslagen, vervalt het recht van afnemer op herstelwerkzaamheden conform garantie
 • Indien de afnemer zelf aan de slag gaat, vervalt de garantie

Aansprakelijkheid:

 • Gebruiker is alleen aansprakelijk voor schade voor zover de schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van gebruiker en/of van een van haar werknemers en/of schade rechtstreekse gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door gebruiker geleverde zaken voor zover deze niet de veiligheid of kwaliteit bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.
 • De totale aansprakelijkheid van gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiele en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende zaken bedongen prijs (exclusief BTW)
 • Gebruiker bedingt alle wettelijke en contractuele bescherming, wat betreft haar aansprakelijkheid jegens de afnemer, ook ten behoeve van haar medewerkers en andere personen voor wie gebruiker aansprakelijk gesteld kan worden.
 • Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt gebruiker in ieder geval geen schade waartegen gebruiker aansprakelijk gesteld kan worden.
 • Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt gebruiker in ieder geval geen schade waartegen gebruiker niet verzekerd is en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd had behoeven te zijn. Voorts zal de totale aansprakelijkheid van de gebruiker nooit het bedrag van de geleverde zaken of de zaken die volgens de overeenkomst geleverd zullen worden te boven gaan.
 • Afnemer vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door gebruiker geleverde zaken. Mits afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door gebruiker geleverde zaken.
 • Dit artikel beperkt niet de wettelijke aansprakelijkheid

 

 

 

Algemene voorwaarden webshop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening die wij als UNP Brabant aanbieden.

Herroepingsrecht:

Iedere klant heeft recht op herroepingsrecht. Dit wordt ook wel bedenktijd genoemd. Deze bedenktijd is 14 dagen. In deze 14 dagen kunt u ervoor kiezen om de koop of het contract op te zeggen en niet akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden.

Verlies of beschadiging:

UNP Brabant draagt het risico op verlies of beschadiging totdat de ontvanger het product heeft ontvangen.

Bezorgtijd:

Mits u voor 16:00 besteld in onze webshop zal deze dezelfde dag nog verzonden worden met een van de top 3 pakket bedrijven (DHL, UPS of PostNL). Het bestelde product zal binnen 1-3 werkdagen bezorgd worden. U ontvangt per mail een Track & Trace code zodat u het pakket kan volgen.

Bezorgkosten:

Nederland
De bezorgkosten zijn GRATIS bij iedere bestelling.

België & Frankrijk
De bezorgkosten zijn €3,95 per bestelling en GRATIS voor bestellingen vanaf €50,-.

Retourneren:

De Retourkosten zijn voor eigen rekening. Bij ontvangst van het geretourneerde product ontvangt u binnen 5 werkdagen het volledige bedrag geretourneerd.

 

Adresgegevens:

U-N-P Brabant

Bachstraat 28

4904 MR Oosterhout

KvK: 72621842

BTW: NL002392722B60

IBAN: NL95 KNAB 0601 5216 76

BIC: KNABNL2H

Telefoonnummer: 0162 – 249024

E-mail: info@unpbrabant.nl