U-N-P Nano – Glasreiniger

-11%

U-N-P Nano – Glasreiniger

0 out of 5

15,95

Glasreiniger

Perfect om uw ramen mee schoon te maken! Droogt streeploos op.

Gebruik:

Spuit de Glasreiniger op het betreffende oppervlak en wrijf het vervolgens met een ramendoek goed uit. Voor het beste resultaat nawrijven met een papieren doek om eventuele vochtige strepen weg te halen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Product bewaren tussen de 5 en 25 °C

Categorie:
Bekijk winkelwagen

Beschrijving

U-N-P Nano Glasreiniger

Perfect om uw ramen mee schoon te maken! Droogt streeploos op.

Gebruik:

Spuit de Glasreiniger op het betreffende oppervlak en wrijf het vervolgens met een ramendoek goed uit. Voor het beste resultaat nawrijven met een papieren doek om eventuele vochtige strepen weg te halen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Product bewaren tussen de 5 en 25 °C

Extra informatie

Gevarenaanduidingen

H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp, H226:Ontvlambare vloeistof en damp, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen

P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten., P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen., P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Gewicht

500 g

Inhoud

500 ml

Materiaal

Nano

Percentage Waterstofperoxide (H2O2)

0 %

Type autoschoonmaakmiddel

Glas- en ruitenreiniger

Toegevoegd aan je winkelmand:
Afrekenen