UNP Nano – Industrial Polish

UNP Nano – Industrial Polish

0 out of 5

29,95

UNP Nano – Industrial Polish

Geschikt om verontreinigde, licht verweerde en geoxideerde lakken hun originele glans terug te geven.

Gebruik:

Verdeel een beetje polish over de gele kant van de spons en begin met het uitwrijven op het oppervlak. Wrijf de polish volledig uit tot het niet meer te zien is. Hierna wrijf je alles na met de microvezeldoek.

Categorie:
Bekijk winkelwagen

Beschrijving

UNP Nano – Industrial Polish

Geschikt om verontreinigde, licht verweerde en geoxideerde lakken hun originele glans terug te geven.

Gebruik:

Verdeel een beetje polish over de gele kant van de spons en begin met het uitwrijven op het oppervlak. Wrijf de polish volledig uit tot het niet meer te zien is. Hierna wrijf je alles na met de microvezeldoek.

Extra informatie

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie/verlichtingsapparatuur gebruiken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

Wat te doen

P303+P361+P353 Bij contact met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Afvoeren

P501 De inhoud en verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Inhoud

250 ml

Toegevoegd aan je winkelmand:
Afrekenen