UNP Nano – Ontvetter

UNP Nano – Ontvetter

0 out of 5

14,95

UNP Nano Ontvetter

Geschikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken.

Gebruik:

Spray de nano ontvetter plekje voor plekje op het kozijn en wrijf het hierna goed uit. Herhaal dit totdat je het hele kozijn gehad hebt.

Categorie:
Bekijk winkelwagen

Beschrijving

UNP Nano Ontvetter

Geschikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken.

Gebruik:

Spray de nano ontvetter plekje voor plekje op het kozijn en wrijf het hierna goed uit. Herhaal dit totdat je het hele kozijn gehad hebt.

Extra informatie

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P264 Na het werken met dit product grondig de huid wassen.

Wat te doen

P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: Voorzichtig een aantal minuten met water afspoelen en contactlenzen verwijderen (indien van toepassing).
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Inhoud

1000 ml

Toegevoegd aan je winkelmand:
Afrekenen