UNP Nano – Universele Reiniger

UNP Nano – Universele Reiniger

0 out of 5

14,95

UNP Nano Universele Reiniger

Geschikt voor het reinigen van oppervlakken. Werkt goed voor het schoonmaken van alg, kalkvorming en ander vuil.

Gebruik:

Spray de universele reiniger op het kozijn dat je gaat reinigen. Wrijf de spray vervolgens goed uit over het oppervlak met een schone microvezeldoek.

Categorie:
Bekijk winkelwagen

Beschrijving

UNP Nano Universele Reiniger

Geschikt voor het reinigen van oppervlakken. Werkt goed voor het schoonmaken van alg, kalkvorming en ander vuil.

Gebruik:

Spray de universele reiniger op het kozijn dat je gaat reinigen. Wrijf de spray vervolgens goed uit over het oppervlak met een schone microvezeldoek.

Extra informatie

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P264 Na het werken met dit product grondig de huid wassen.

Wat te doen

P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: Voorzichtig een aantal minuten met water afspoelen en contactlenzen verwijderen (indien van toepassing).
P321 Specifieke behandeling vereist (zie dit etiket).
P332+P313 Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
P302+P352 Bij contact met de huid: Met veel water wassen.

Inhoud

1000 ml

Toegevoegd aan je winkelmand:
Afrekenen